Stáhnout smlouvu

Než nahlásíte první pohledávku, stáhněte, vyplňte a odešlete dva stejnopisy smlouvy, která pověřuje TransInkasso zastupovat Vaši firmu.
Postupujte podle níže uvedeného návodu, zabere Vám to jen pár minut.

Smlouva o poskytování služebStáhnout

Vyplňte povinná pole
a vytiskněte dva stejnopisy smlouvy

Podepsané smlouvy a zmocnění
pošlete na adresu:

Transcash.eu SA
ul. Racławicka 2-4
53-146 Wrocław
Polsko

Pokud chcete proces urychlit, zašlete kopii podepsané smlouvy na:
E-mail: nebo Fax: (+48) 71 722 01 25

Po odeslání smlouvy použijte formulář pro nahlášení pohledávky.
Podívejte se na návod.