Monitoring plateb

Pečeť mimosoudního vymáhání TransInkasso:

Účinný nástroj prevence
Více faktur hrazených včas
Signál pro obchodního partnera
o důsledcích opožděné platby