Mimosoudní vymáhání pohledávek

Rozsah činností prováděných v rámci mimosoudního vymáhání pohledávek:


odborné posouzení každého případu s přihlédnutím k právním předpisům,
vyzvání dlužníka k úhradě v den přijetí hlášení pohledávky,
rychlé navázání kontaktu s dlužníkem s cílem získat příslib úhrady,
vyjednávání a v případě potřeby uzavření dohody o vypořádání s dlužníkem,
možnost odebrání přístupu do Systému Trans.eu,
zveřejnění dluhu na seznamu dlužníků,